Образование с традиции - знания,
технологично развитие и иновации

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е висше училище в София и филиал в Кърджали. Подготвя инженери по геоложки, минни, компютърни и електромеханични специалности.

От създаването на висшето учебно задевение са подготвени над 30 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

Професионална квалификация: „Инженер“

☑  Уникални бакалавърски и магистърски програми за България
☑  Диплома, която удостоверява специалистите в индустрията
☑  Едни от най-търсените професии на пазара на труда
☑  Получаване на знания и развитие на аналитичното и абстрактно мислене

Добра обвързаност с практиката

☑ Обучение в реалния свят на бизнеса
☑ Летни учебни и производствени практики в конкретна работна среда
☑ Преддипломни стажове и стажантски програми в обекти на водещи компании
☑ 35+ дружества и фирми за практическото обучение на студентите

Добра възможност за реализация

☑ Участие в Еразъм в утвърдени университети по цял свят
☑ Възможност за старт на кариерата в най-големите фирми в страната
☑ Топ 3 на професионалните направления с най-високи заплати

Възможност за стипендии

☑ Стипендии за успех и социални стипендии (държавна субсидия)
☑ Специални студентски стипендии на дарители на университета
☑ Целеви стипендии, осигурени със средства на фирми

TOP