Заявка за среща в гр. Кърджали

Заявете среща в гр. Кърджали с експертите от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Телефони

Кандидат-студенти: 0879 807 916
Деканат ГПФ: 02/8060 207
Деканат МТФ: 02/8060 206
Деканат МЕМФ: 02/8060 222
TOP