Форма за контакти

Информация за контакт с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Работно време

Понеделник - Петък: 08:00 - 16:30

Телефони

Кандидат-студенти: 0879 807 916
Деканат ГПФ: 02/8060 207
Деканат МТФ: 02/8060 206
Деканат МЕМФ: 02/8060 222

Адрес

ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP