Кандидатствай онлайн за ОКС "Бакалавър"

Уважаеми кандидат-студенти, моля попълнете внимателно формата за кандидатстване за ОКС "Бакалавър" в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в гр. София

Кандидатстване за ОКС "Бакалавър"
МОЛЯ, ПРИКАЧЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Прикачете файл (в JPG, PNG или PDF формат) Choose File
Максимален размер за качване: 20.97MB
Прикачете файл (в JPG, PNG или PDF формат) Choose File
Максимален размер за качване: 20.97MB

Кандидатстудентска такса - 50лв.
Таксата се заплаща по банков път или на място в касата на университета.
Банкова сметка на МГУ: IBAN: BG88BNBG96613100162401
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: МГУ
Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕНАТА – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За „основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА

Контакти

Понеделник - Петък: 08:00 - 16:30
Телефон: 0879 807 916
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP