За нас

НАСЪРЧАВАНЕ УСПЕХА НА СТУДЕНТИТЕ

☑ Университетът се ангажира да насърчава обучението за всички. Предоставяме достъп и възможност в и извън аудиторна заетост, за да подготвим студентите за успех в университета, кариерата и гражданската им ангажираност.
☑ Нашите преподаватели и служители създават подходящи възможности за учене през целия живот чрез високи постижения в преподаването и съвременната учебна дейност.

ОТКРИВАНЕ И ИНОВАЦИИ

☑ Като изследователски университет, ние си партнираме с общности, специалисти и учени, за да открием и произведем нови знания, които да служат на държавата. Иновациите и креативността от основно значение за това кои сме ние и какво правим.
☑ Ние обучаваме следващото поколение лидери за решаване на проблеми и насърчаване на решения за предизвикателствата, през които всички сме изправени.

РАСТЯЩИ И НАПРЕДНИЧАВИ ПАРТНЬОРСТВА

☑ Ние си сътрудничим с много партньори за насърчаване на икономическите, културните и гражданските интереси. Чрез нашите ангажирани партньорства се стремим да развием модела „Наука- бизнес- образование“ в името на бъдещото подобрение на всички – индустрия, наука, търговия, държавно и местно управление.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP