ЗА НАС

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” е единственото висше учебно заведение в България, което предлага висококачествено обучение в сферата на проучването, добива и преработка на минерални суровини.

ТЕЛЕФОНИ

 

Кандидат-студенти: 0879 807 880
0879 807 916
Деканат ГПФ: 02 / 8060 207
0879 807 894
Деканат МТФ: 02 / 8060 206
0879 807 884
Деканат МЕМФ: 02 / 8060 222
0879 807 892
Уеб дизайн от Inventum © 2024 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.
TOP