Възстановяване на нарушени ландшафти

Професионално направление ПН 4.4. Науки за земята
Специалност Възстановяване на нарушени ландшафти
ОКС Магистър
Професионална квалификация ...
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение ...

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP