Подземно строителство

Студентите от специалност „Подземно строителство“ изучават дисциплините: строителна статика, конструкции на подземни съоръжения, подземно строителство, подземно градско строителство и др.

Завършилите тази специалност могат да работят като технолози, проектанти и ръководители в минно‐строителни и миннодобивни предприятия, в дружества и фирми, извършващи подземно градско, тунелно, транспортно и хидроенергийно строителство, строителство на метрополитени и подземни градски комуникационни съоръжения, както и други видове подземно и надземно строителство.

Професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Подземно строителство
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по подземно строителство
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)
2 години (четири семестъра за задочна)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP