Индустриален мениджмънт

„Индустриален мениджмънт“ е широкопрофилна специалност, която предлага класически и модерни методи и средства за обучение по актуалните дисциплини „Бизнес предприемачество“, „Стратегическо управление на промишлено предприятие“, „Индустриален маркетинг“, „Оценка на промишлени предприятия“, „Корпоративна социална отговорност“, „Въведение в принципите на кръговата икономика“ и т.н.

Дипломирането по специалността осигурява инженерно-технически познания и практически опит, благодарение на които ще се реализирате като успешни мениджъри от ново поколение, способни устойчиво да решавате проблемите в индустрията.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство
Специалност Индустриален мениджмънт
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер - мениджър
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP