Геоинформационни системи при управление на земи и природни ресурси

....

Професионално направление ПН 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Геоинформационни системи при управление на земи и природни ресурси
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер - магистър
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP