Управление на ресурси и производствени системи

Завършвайки специалност „Управление на ресурси и производствени системи“ Вие сте дипломиран инженер-мениджър, който може да:

☑ Реализира знанията си в областта на управлението на минно-добивни и преработвателни предприятия, както и в други индустриални компании;
☑ Развие и управлява успешно самостоятелен бизнес;
☑ Специализира в управлението на системи за качеството;
☑ Бъде високо ценен експерт, извършвайки успешна консултантска дейност.

Професионално направление 5.13 Общо инженерство
Специалност Управление на ресурси и производствени системи
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер-мениджър
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение Четири години

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP