Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ

Завършвайки специалност „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“ Вие сте дипломиран инженер, който може да:

☑ Ръководи дружества, свързани с всички сфери на сондирането;
Проектира широк спектър от дейности, свързани с проучване и добив на минерални, водни и енергийни ресурси;
☑ Да проектира и изпълнява технически сондажи за нуждите на минната промишленост, строителството и енергетиката; разработката и експлоатацията на нефтени и газови находища и на такива от шистов газ; транспорта и съхраняването на нефт, природен и шистов газ в страната и чужбина;
☑ Реализира знанията си на ръководна длъжност в отдели на държавната администрация, свързани с газоснабдяването на промишлени и битови обекти.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер по сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години

Контакти

Понеделник - Петък: 8.30 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP