Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето

Завършвайки специалност „Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето“ Вие сте дипломиран миненинженер, който може да:

☑ Извършва проучвателна, конструкторска, технологична, производствена, монтажна, експлоатационна, ремонтна и други дейности в машиностроителни, минно-добивни и обогатителни фирми, заводи и бази, а също и в организации с проектантска, конструкторска и научно-изследователска дейност;
☑ Прилага съответен софтуер при проектиране на машини и съоръжения;
☑ Използва компютърни методи за анализ и оптимизация на възли и елементи;
☑ Може да заема ръководни длъжности във фирми и организации, както и в държавната администрация, в отдели по проучване и маркетинг, в застрахователни и други институции.

Професионално направление 5.1 Машинно инженерство
Специалност Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Минен инженер
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP