Маркшайдерско осигуряване, поддръжка и дигитализация на подземната инфраструктура

Професионално направление ПН 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Маркшайдерско осигуряване, поддръжка и дигитализация на подземната инфраструктура
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер – магистър
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение 1 година (два семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP