Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ

„Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ“ е магистарска специалност, която предлага класически и модерни методи и средства за обучение по актуалните дисциплини „Експлоатация на нефтени и газови сондажи“, „Проектиране, строителство и експлоатация на магистрални и разпределителни тръбопроводни системи“, „Газификация на промишлени и битови обекти“, „Съхраняване на нефта и газа“, “Опазване на околната среда“ и т.н.

Дипломирането по магистърската специалност осигурява инженерно-технически познания и практически опит, благодарение на които щесе реализирате като успешни инженери в областта на добива, транспорта и съхраняването на нефта и природния газ.

Професионално направление 5.8 Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Специалност Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ
ОКС Магистър
Професионална квалификация Инженер по добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ
Форма на обучение Редовна
Задочна
Срок на обучение 1.5 години (три семестъра)
2 години (четири семестъра)

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP