Компютърни технологии в инженерната дейност

Завършвайки специалност „Компютърни технологии в инженерната дейност“ Вие сте дипломиран инженер по компютърни технологии, който може да:

☑ Проектира, разработва и администрира компютърни мрежи, общо приложим и специализиран софтуер, големи бази от данни, Internet базирани информационни системи, CAD системи, ГИС и други отворени системи.
☑ Дипломиран инженер по компютърни технологии, който реализира знанията си като:
☑ Системни и приложни програмисти, програмисти в среда на Internet и на програмируеми контролери и устройства.
☑ Софтуерни инженери, системен анализ, проектиране, разработване, тестване и поддръжка на програмни системи;
☑ Администратори на локални мрежи, на Internet центрове, на информационни системи и бази от данни.
☑ Управление и поддръжка информационните потоци и ресурси на предприятия;
☑ Internet инженери – Web дизайн, информационни системи базирани на Internet и др.

Професионално направление 5.13 Общо инженерство
Специалност Компютърни технологии в инженерната дейност
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер по компютърни технологии
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение Четири години

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP