Биотехнология

Завършвайки специалност „Биотехнология“ Вие сте дипломиран инженер-биотехнолог, който може да реализира знанията си в:

☑ Опазването на околната среда и екотуризма;
☑ Екологичната биотехнология;
☑ Производство на биогаз, рекултивация на нарушени терени, пречистването на води и почви, преработване на токсични и битови отпадъци;
☑ Минния и енергийния отрасъл;
☑ Химичната и фармацевтичната промишленост;
☑ Селското стопанство;
☑ Експерти в държавни институции, неправителствени организации и търговски дружества с предмет на дейност в областта на биотехнологията и изследователи в областта на приложната биотехнология.

Професионално направление 5.11 Биотехнологии
Специалност Биотехнология
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Инженер - биотехнолог
Форма на обучение Редовна, задочна
Срок на обучение Четири години

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP