Начин за кандидатстване в МГУ

Уважаеми кандидат-студенти на МГУ ”Св. Иван Рилски”,

Вие може да кандидатствате ОНЛАЙН или НА МЯСТО В УНИВЕРСИТЕТА и да станете наши студенти чрез една от следните възможности:

А. ЗА ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД 2008Г.

 1. С положен държавен зрелостен изпит (матура) по:
 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Физика и астрономия;
 • Чужд език;
 • География;
 • Биология;
 • Химия
 1. С получената оценка от следните състезания по професии, провеждани от МОН през 2023 г.

Национален (регионален) кръг на следните състезания по професии:

 • Най - добър млад инсталатор“;
 • Стани стипендиант на ЧЕЗ“;
 • Най-добър млад строител”
 • Най - добър млад автомонтьор и водач на МПС”;
 • Най-добър техник в машиностроенето”;

Внимание! Получената оценка се умножава се с най- високия за МГУ коефициент 3 при образуване на състезателния бал.

Съгласно „Правила за прием на студенти” през 2023 г. и с решение на АС преференциални условия при кандидатстване получават кандидат-студенти, завършили професионални (профилирани) гимназии, с които МГУ има сключен договор за сътрудничество и участниците в изброените състезания по професии 

Б. ЗА ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДИ 2008Г

Кандидатстването е с диплома за средно образование

С оценка от зрелостен изпит по:

Български език и литература  или Общообразователна подготовка от дипломата

Необходими документи за кандидатстване

Всички кандидат-студенти (завършили средно образование преди или след 2008 г.) представят единствено:

 1. Копие на диплома за средно образование
 2. Заявление-декларация за кандидатсване МГУ - София и Филиал- гр. Кърджали (изтегли)
 3. Кандидатстудентска такса - 50лв.

Таксата се заплаща по банков път или на място в касата на университета.

Банкова сметка на МГУ: IBAN: BG88BNBG96613100162401
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: МГУ

Във вносната бележка за „задължено лице” се изписват ИМЕНАТА – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За „основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА

Срок за подаване на документи: до 5 юли 2023г. вкл.

Не се колебайте да се консултирате с екипа на Приемна „Кандидат-студенти” или да изпратите сканирано копие на дипломата си, за да получите компетентен отговор за възможностите, с които разполагате.

За контакти: София, Студентски град, МГУ „Св. Иван Рилски”, Приемна „Кандидат-студенти”, Ректорат, 1-ви етаж
моб. 0879807880; 0879807916
тел.  02 8060208
е-mail: ksk@mgu.bg

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ  ВИ ЖЕЛАЕ УСПЕХ!

Контакти

Понеделник - Петък: 08.00 - 17.00
Телефон: 0879 807 880
Адрес: ул."Проф. Боян Каменов", 1700 София
TOP